SAMARUCS 

 DANCE 

Saturday 

11:00 – 12:30h. 

El Carmen Sports Centre

Danza Club LGTB+ Samarucs Valencia

 SAMARUCS 

 DANCE 

Saturdays
11:00 – 12:30h.
El Carmen Sports Centre

Danza Club LGTB+ Samarucs Valencia
Escudo Danza Club LGTB+ Samarucs Valencia

L’expressió corporal és una de les formes més antigues de comunicació de l’ésser humà. La dansa interpreta les emocions a través dels nostres moviments, de manera conscient o inconscient. Les classes de dansa busquen sentir llibertat en l’execució de cada moviment artístic. T’animes a moure’t al ritme dels teus sentiments?

Escudo Danza Club LGTB+ Samarucs Valencia

Physical expression is one of the oldest forms of human communication. Dance interprets emotion through movement, whether consciously or unconsciously. In dance classes we seek freedom in the execution of every artistic movement. Are you ready to move to the rhythm of your emotions?