SAMARUCS 

 DONES 

Un projecte que sorgeix de la necessitat de fomentar una major participació femenina en el club i possibilitar que les dones troben un espai agradable, segur i amigable en el qual desenvolupar pràctiques esportives, artístiques i socials a la ciutat de València.

Samarucs Dones Club LGTB+ Valencia

Els seus objectius són visibilitzar a la dona esportista LBT+, fomentar major participació femenina en les diferents seccions i augmentar el nombre d’associades al club.

 SAMARUCS 

 DONES 

Samarucs Dones Club LGTB+ Valencia

Un projecte que sorgeix de la necessitat de fomentar una major participació femenina en el club i possibilitar que les dones troben un espai agradable, segur i amigable en el qual desenvolupar pràctiques esportives, artístiques i socials a la ciutat de València.

Els seus objectius són visibilitzar a la dona esportista LBT+, fomentar major participació femenina en les diferents seccions i augmentar el nombre d’associades al club.