Samarucs València és un club esportiu on gais, lesbianes, bisexuals, transsexuals i heterosexuals podem practicar esport en un entorn de tolerància i de no discriminació. També estem oberts a totes les persones que vulguen vindre a fer esport amb nosaltres.

Actualment estan en actiu les seccions de natació, voleibol, muntanyisme i futbol. Amb la participació dels socis i les sòcies es pretén ampliar les seccions i també realitzar altres activitats lúdiques, com ara visites culturals o gastronòmiques.política de privacitat i de protecció de dades

El Club Esportiu Samarucs (d’ara en avant, CE Samarucs) informa els usuaris del lloc www.samarucs.org, en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en avant LOPD) sobre la política de protecció de dades personals amb la finalitat que estos decidisquen de forma expressa, lliure i voluntària, si volen facilitar les dades personals que se’ls demana en el lloc web per a la prestació dels servicis del club.

Les dades s’incorporen a uns fitxers, el titular i responsable dels quals és CE Samarucs, i se’n fa un tractament informatitzat amb la finalitat de cursar la sol·licitud i, si és el cas, enviar-li informació sobre les activitats de CE Samarucs. Per a tot això, el CE Samarucs sol·licita el consentiment, incloses les comunicacions enviades per sistemes telefònics automàtics, com ara missatges SMS i correu electrònic.

Llevat que específicament s'establisca el contrari, cal completar totes les dades requerides en els formularis. En el cas de no subministrar-les, el CE Samarucs pot veure’s impedit per a cursar la sol·licitud que s’haja efectuat.

L'usuari ha d'omplir els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades, i respon dels danys i perjuís que puga ocasionar per haver-los omplit amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

CE Samarucs ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides per la legislació de protecció de dades i ha instal·lat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar-ne la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i la resta de riscos possibles.

Igualment, CE Samarucs es compromet al compliment de l’obligació de secret de les dades personals i del deure de protegir-les amb la diligència deguda. CE Samarucs adoptarà totes les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.

L'usuari o la persona que el represente pot exercir en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i, si és el cas, oposició d'acord amb el que establix la LOPD i la resta de normativa que s’aplica. Per a això ha d’enviar una comunicació electrònica a l’adreça info@samarucs.org, en la qual s'acredite la identitat de l'usuari.

CE Samarucs es reserva el dret a modificar esta política, i informarà prèviament els usuaris dels canvis que hi haja.


Publicat el divendres, 01 de juny de 2012

el club
publicitat

Diputacio Valencia
Ayuntamiento Igualdad
Cross

ADI AGRUPACIÓN DEPORTIVA IBÉRICA LGTB
CLUB ASSOCIAT A
AGRUPACIÓN DEPORTIVA
IBÉRICA lgtb
ASSOCIACIÓN DEPORTIVA LGTB SUR
SIURELLS LGTB+
PANTERES GROGUES
GMADRID SPORTS
HALEGATOS
MADPOINT
ELAIOS
HEGOAK